Print this page

c
Vi vil så snart som mogeleg prøve og få laga ein kortversjon av korpset si historie. Dersom nokon har liggande eit eller anna som kan passe så ta gjerne kontakt. Det samme gjeld om du har gamle bileter som er scanna.